Naše facebookové stránky
počítadlo.abz.cz

O KDU-ČSL MO Slatina

Slatinská organizace KDU-ČSL má ve Slatině dlouhodobou historii. Působí zde již od sametové revoluce, tedy od doby, kdy byly zrušeny systémy místních národních výborů a městských národních výborů, místo nichž se začala volit zastupitelstva měst a obcí.

Členové KDU-ČSL místní organizace Brno – Slatina a jimi navržení nestraníci se po celá léta aktivně podílejí na společenském dění ve Slatině a díky přízni voličů mají možnost dodnes dění ve Slatině významně ovlivňovat.

KDU-ČSL MO Brno – Slatina pro Slatinu nepracuje jen v období před volbami, ale intenzivně dlouhodobě. Členové a příznivci místní organizace aktivně působí v různých neziskových organizacích působících ve Slatině, které se věnují širokému spektru obyvatel. Od roku 2012 slatinská organizace KDU-ČSL pořádá pravidelně dvakrát ročně také Sběr šatstva – Charitní šatník pro Diecézní charitu Brno, které následně kompletní sbírku předává.

První komunální volby - 1990

V prvních svobodných volbách, které se v tehdejším Československu konaly 23.-24.listopadu 1990, ve Slatině získala KDU-ČSL, která tehdy kandidovala ve spojení s Občanským fórem celkem 7 křesel v Zastupitelstvu. Celkem se volilo 23 zastupitelů. Za KDU-ČSL to byli MUDr. Zuzana Fialová, Ludmila Sedláčková, Ing. Karel Cenek, Ing. Pavel Bartoš, Ing. Oldřich Ševčík, Jiří Štreit a Vladimír Krejčí.

11.12.1990 se sešli všichni zastupitelé, aby zvolili starostu, místostarostu a radní. První zasedání řídil Ing. Jiří Navrátil (nezávislý kandidát - později za KDU-ČSL), který získal ve volbách nejvíce hlasů. Kandidaturu na starostu ovšem odmítl, aby se nemusel vzdát své odborné profese. Prvním starostou Slatiny byl zvolen Ing. Oldřich Ševčík (KDU-ČSL).

Druhé komunální volby – 1994

Ve druhých komunálních volbách (18.11.-19.11.1994) lidovci kandidovali v seskupení za Sdružení pro Slatinu spolu s ODA a nezávislými kandidáty. V tomto spojení získali kandidáti celkem 14 mandátů (z celkových 23), které obsadili tito zastupitelé: Ing. Jiří Navrátil, Ing. Oldřich Ševčík, Ivan Ondřík, Ing. Karel Cenek, Leoš Dupal, Jiří Kuna, Jiří Štreit, Zdeněk Červinka, Ing. Karel Fiala, Anna Coufalová, Ing. Pavel Bartoš, Lubomír Hudeček, Ludmila Sedláčková a Jana Trundová (z toho 7 za KDU-ČSL, 5 za ODA a 2 za NK).

Třetí komunální volby – 1998

Ve volbách, které proběhly 13.11.-14.11.1998, KDU-ČSL kandidovala jako samostatná strana. Získala 5 křesel, z toho nejvíce hlasů Ludmila Sedláčková (699). Dále byli zvoleni Ing. Karel Fiala, Hana Poušková, JUDr. Danuše Motáčková, Ing. Oldřich Ševčík. Za KDU-ČSL byla zvolena jak starostka (Ing. Hana Poušková), tak místostarostka (Ludmila Sedláčková). V roce 2001 ze zastupitelstva odstoupil Ing. Oldřich Ševčík, jeho místo obsadil Ing. Jiří Navrátil.

Čtvrté komunální volby - 2002

Za KDU-ČSL byli ve volbách ve dnech 1.11.-2.11.2002 zvoleni JUDr. Danuše Motáčková, Ing. Jiří Navrátil, Ing. Karel Fiala a Ing. Karel Cenek. Novým starostou Slatiny se stal Ing. Jiří Navrátil (11 hlasy). Do Rady byl za KDU-ČSL zvolen Ing. Karel Cenek. Zastupitelstvo mělo 21 mandátů.

Páté komunální volby - 2006

V tomto roce volby proběhly ve dnech 20.10.-21.10.2006 a KDU-ČSL získala 4 mandáty. Do zastupitelstva byli za stranu zvoleni Ing. Jiří Navrátil, JUDr. Danuše Motáčková, Ing. Karel Fiala, Ing. Jan Sadecký, MBA. Starostou byl opět zvolen Ing. Jiří Navrátil (KDU-ČSL).

Šesté komunální volby - 2010

Volby se uskutečnily 15.10.-16.10.2010 a KDU-ČSL získala ve slatinském zastupitelstvu 3 mandáty. Zvolen byl Ing. Jiří Navrátil, JUDr. Danuše Motáčková a Mgr. Štěpán Cenek (nestr.). JUDr. Motáčková se mandátu z osobních důvodů vzdala, proto byla nahrazena Ing. Karlem Fialou. KDU-ČSL získala funkci místostarosty, kterým byl zvolen Ing. Jiří Navrátil. V roce 2012 dlouholetý starosta MČ Slatina a v posledních dvou letech místostarosta Ing. Jiří Navrátil podlehl těžké nemoci a členkou Rady se tak stala Mgr. Radmila Pechová (funkce místostarosty se KDU-ČSL vzdala). Předsedou místní organizace byl v dubnu 2013 zvolen PhDr. Martin Krytinář.

Sedmé komunální volby – 2014

Ve volbách konaných ve dnech 10.10.-11.10.2014 získala KDU-ČSL dva mandáty. Ve Slatině kandidovalo deset stran či hnutí a KDU-ČSL dosáhla výsledku třetí nejsilnější strany – v těsném závěsu za ANO 2011, které ve Slatině kandidovalo poprvé. Členy Zastupitelstva se stali Mgr. Štěpán Cenek a PhDr. Martin Krytinář. Oba byli Zastupitelstvem zvoleni jako členové Rady městské části. Z důvodu odstěhování Mgr. Štěpána Cenka mimo Slatinu na VII/05. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina (17.9.2015) složila slib zastupitele Mgr. Radmila Pechová, která byla následně Zastupitelstvem zvolena členkou Rady MČ.

Slatina se svými zhruba necelými deseti tisíci obyvatel patří spíše ke skupině středně velkých městských částí. Lidovci doposud kandidovali ve všech volbách, pouze v roce 1994 kandidovali společně s ODA a nezávislými kandidáty. KDU-ČSL vždy byla a doposud je součástí koalice, a proto má významný podíl na všestranném rozvoji naší městské části.